Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

doriss45

July 05 2015

doriss45
doriss45

Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
doriss45

July 04 2015

doriss45

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viadoope doope

July 03 2015

doriss45
doriss45
0986 e48d
Reposted fromepi epi vialosiek losiek
doriss45
9888 43cb
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte via12czerwca 12czerwca
doriss45
8928 b6ae
Reposted fromohshit ohshit viamyzone myzone
doriss45
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viaNoCinderella NoCinderella
doriss45
-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
doriss45
- A powiedź mi jeszcze...Wierzysz w przyjaźń damsko-męską? - Tak, ale nie w naszą. 
— lubię Cię bardziej.
7075 1c23 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaua maua
doriss45
Bóg często działa na zasadzie " don't believe me? just  watch. " 
— #31
Reposted fromffina ffina
doriss45
Nie chciałbym teraz odpowiadać na pytanie, jak to jest, mieć osiemnaście lat, chociaż za dziesięć lat pewnie powiem ci, że byłem wtedy nieśmiertelny. Gdy jesteś dopiero co pełnoletni, przebiegasz przez ulicę na czerwonym, bo jesteś pewien, że to nadjeżdżający samochód rozbije się o ciebie, że chodnik z perspektywy siódmego piętra jest gumowy, że każdy wypity alkohol w twoim organizmie zamienia się w wodę, że możesz przyjąć więcej związków chemicznych niż szklarnia, bo twój mózg jest kuloodporny i nieprzerwanie stabilny. Nic nas nie rozkruszy. mamy po osiemnaście lat i moglibyśmy jeść szkło bez kaleczenia ust, pic kwas, wyskakiwać z okna tylko po to, aby wzbić się do lotu.
— Jakub Żulczyk, R.A
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viaadeee adeee
doriss45

July 02 2015

doriss45
doriss45
Przypadek - to Bóg przechadzający się incognito.
— Einstein

July 01 2015

doriss45
6520 31be 500
- od dzisiaj zaczynam. 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaMissTake MissTake
doriss45
Czasami mamy świadomość, że robimy coś po raz ostatni, i że to nigdy się nie powtórzy. Żyjemy w rytmie przypływów i odpływów. Bywa, że los rzuca nas ponownie w miejsca, których nie spodziewaliśmy się już zobaczyć. Oddala od tych, które wydawały się nam pisane. Zbyt często przegapiamy ważne momenty. Zakładamy błędnie, że będą jeszcze tysiące podobnych okazji.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl