Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

doriss45
1312 dd47
doriss45
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
doriss45
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu vialeszekzukowski leszekzukowski

June 25 2015

doriss45
3463 6904

💎

Reposted fromKiro Kiro viaForestMan ForestMan
doriss45
2046 726b 500
doriss45
1074 e32e
doriss45
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

June 24 2015

doriss45
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
doriss45
8227 a4a3 500
Reposted fromfub fub viaawsme awsme

June 22 2015

Ludzie mają potężną potrzebę, żeby czuć się lepszymi od innych. Nieważne, kim są, muszą mieć kogoś, kto byłby gorszy od nich.
— Olga Tokarczuk ‘Księgi Jakubowe’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viawerterowska werterowska
doriss45
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viaidjet idjet
doriss45
2031 6a0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafuckyoulittle fuckyoulittle

June 21 2015

doriss45
1150 bcc0
Reposted fromlittlefool littlefool vialosiek losiek
doriss45


no warmth at that price
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon via1911 1911
doriss45
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

June 20 2015

doriss45

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viashakeme shakeme

June 19 2015

doriss45
5252 ef33
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl