Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

doriss45
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaautunno autunno
doriss45
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautunno autunno

May 23 2017

doriss45
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viariseme riseme
8165 12ce
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viawiksz wiksz
doriss45
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viawiksz wiksz
doriss45
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

April 30 2017

doriss45
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaeklerrka eklerrka
doriss45
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaeklerrka eklerrka
doriss45
"Po prostu od niektórych osób bije mocniejszy blask niż od innych i nie ma to nic wspólnego z ich wyglądem."
— James Dawson

April 01 2017

doriss45

July 05 2015

doriss45
doriss45

Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
doriss45

July 04 2015

doriss45

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viadoope doope

July 03 2015

doriss45
doriss45
0986 e48d
Reposted fromepi epi vialosiek losiek
doriss45
9888 43cb
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte via12czerwca 12czerwca
doriss45
8928 b6ae
Reposted fromohshit ohshit viamyzone myzone
doriss45
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl