Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

doriss45
Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 min za późno i zawsze zdąży.
— Ks. Piotr Pawlukiewicz.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaanikroku anikroku
doriss45
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaanikroku anikroku
doriss45
Reposted fromshakeme shakeme viaanikroku anikroku
doriss45
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanikroku anikroku
doriss45
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaanikroku anikroku
doriss45
0974 5aea 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanikroku anikroku

June 25 2018

doriss45

July 22 2018

doriss45
Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 min za późno i zawsze zdąży.
— Ks. Piotr Pawlukiewicz.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaanikroku anikroku
doriss45
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaanikroku anikroku
doriss45
Reposted fromshakeme shakeme viaanikroku anikroku
doriss45
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanikroku anikroku
doriss45
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaanikroku anikroku
doriss45
0974 5aea 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanikroku anikroku
doriss45
Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 min za późno i zawsze zdąży.
— Ks. Piotr Pawlukiewicz.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaanikroku anikroku
doriss45
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaanikroku anikroku
doriss45
Reposted fromshakeme shakeme viaanikroku anikroku
doriss45
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanikroku anikroku
doriss45
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaanikroku anikroku
doriss45
Reposted fromshakeme shakeme viaanikroku anikroku
doriss45
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanikroku anikroku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl