Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

doriss45
Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 min za późno i zawsze zdąży.
— Ks. Piotr Pawlukiewicz.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaanikroku anikroku
doriss45
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaanikroku anikroku
doriss45
Reposted fromshakeme shakeme viaanikroku anikroku
doriss45
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanikroku anikroku
doriss45
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaanikroku anikroku
doriss45
0974 5aea 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanikroku anikroku

June 25 2018

doriss45

July 11 2017

doriss45
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaszydera szydera
doriss45
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viaszydera szydera
doriss45
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaszydera szydera
doriss45
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaszydera szydera
doriss45
1138 2093
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaszydera szydera
doriss45

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialexxie lexxie
doriss45
2850 81d2
doriss45

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera
doriss45

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski

June 20 2017

doriss45
doriss45
8218 c7a7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapelnaradosci pelnaradosci
doriss45
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska

June 12 2017

doriss45
6557 4c72 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaautunno autunno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl